Sağlık yönetmeliği, bir ülkenin veya bölgenin sağlık hizmetlerini ve sağlık sektörünü düzenleyen ve denetleyen resmi kuralların ve düzenlemelerin bir toplamını ifade eder. Bu yönetmelikler, sağlık hizmetlerinin kalitesini, güvenliğini ve erişimini sağlamak, sağlık profesyonellerinin etik kurallara uyumunu teşvik etmek, ilaçların ve tıbbi cihazların güvenliğini sağlamak, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının standartlarına uymalarını gerektirmek gibi çeşitli amaçları taşır. Sağlık yönetmelikleri, genellikle hükümetler veya sağlık kuruluşları tarafından oluşturulur ve uygulanır.

Sağlık yönetmelikleri şunları içerebilir:

 • Sağlık Hizmetlerinin Lisanslandırılması ve Denetlenmesi: Sağlık hizmeti sunan tüm kurumların ve sağlık profesyonellerinin belirli standartlara ve yasal gerekliliklere uymalarını sağlamak amacıyla düzenlemeler getirir.
 • Sağlık Mesleklerinin Düzenlenmesi: Doktorlar, hemşireler, dişçiler, eczacılar gibi sağlık mesleklerinin eğitimi, lisanslanması ve uygulama kurallarıyla ilgili düzenlemeleri içerir.
 • İlaç ve Tıbbi Cihazların Denetlenmesi: İlaçların üretimi, satışı ve kullanımı ile tıbbi cihazların tasarımı ve dağıtımı gibi konularda düzenlemeler içerir.
 • Hasta Hakları ve Gizliliği: Hasta mahremiyeti, onam hakkı, tıbbi kayıtların korunması ve sağlık hizmetlerine erişim gibi hasta hakları ve gizliliği konularını düzenler.
 • Acil Durum ve Salgın Yönetimi: Sağlık yönetmelikleri, acil durumlar, salgınlar ve epidemiler gibi olağandışı sağlık koşullarının yönetilmesi için rehberlik sağlayabilir.
 • Sağlık Sigortası ve Finansmanı: Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık sigortası ile ilgili düzenlemeleri içerir.
 • Tıbbi Araştırma ve İnsan Deneyleri: Tıbbi araştırma, insan deneyleri ve etik kuralların belirlenmesi konularında yönergeleri içerir.
 • Sağlık Eğitimi: Sağlık profesyonellerinin eğitimi ve sürekli mesleki gelişim gereklilikleri hakkında düzenlemeleri içerebilir.

Her ülke veya bölge kendi sağlık yönetmeliklerini oluşturur ve bu yönetmelikler sıklıkla yerel koşullara ve sağlık sistemine özgüdür. Sağlık yönetmelikleri, hastaların güvenliği ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin korunmasını sağlamak amacıyla önemli bir rol oynar. Ayrıca, sağlık profesyonellerinin etik standartlara ve yasal gerekliliklere uymalarını teşvik eder.

Yeni Sağlık Yönetmeliği Önemli Maddeler!

 • Öncesi ve sonrası: Sağlık hizmetleri sunanlar, etkileri karşılaştırıcı veya talep yaratıcı öncesi/ sonrası görsellerin tanıtım amaçlıpaylaşımına kısıtlama getirilmiştir.
 • Hasta rızası: Eğer hasta görselleri kullanılacaksa; hastanın veya velisinin açık rısası alınmalı, rıza formu kullanılmalıdır.
 • Ücretli içerik izni: Görsel içerik izni karşılığında hastaya; ödeme, indirim veya hediye sunulamaz.
 • Ameliyatlar: Ameliyat veya tıbbi girişim esnasında ve ameliyathanede hasta görüntüsü paylaşılamaz.
 • Mahrem içerikler: Mahrem bölgelere ait içerikler veya ahlaka aykırı görseller paylaşılamaz.
 • Hasta yorumları: Hasta yorumları veya teşekkür ifadeleri içeren içerikler paylaşılamaz; paylaşım yoruma kapatılmalıdır.
 • Rekabetçi tanıtım: Sağlık meslek mensubu veya sağlık kuruluşları, diğer sağlık meslek mensuplarından veya sağlık kuruluşlarından daha üstün veya daha iyi olduğu izlenimini vermeye yönelik olarak bölge, mekân, tıbbi cihaz, donanım, araç gereç veya personel benzeri herhangi bir paylaşım yapamaz.
 • Ücretli yayın: Görsel içerikler sponsorlu veya ücretli olarak; basılı medya, sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlatılamaz.
 • İleti göndermek: İleti göndererek reklam yapmak için; kişilerin rızası olmadan, telefonları aranamaz ve sosyal medya araçlarıyla ileti gönderilerek tanıtım yapılamaz.

İlgili kanunu okumak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230729-29.htm